CONTACTS

 

Valery Dovbnya / CEO +7 495 626-8876 valeriy.dovbnia@cyrillica.ru
Coordinator +7 495 626-8876 coordinator@cyrillica.ru
Vera Derman / Regional Representative (UK & Europe) +44 (0)7961-22-2020 vera.dearman@cyrillica.ru

Address:

Moscow, Varshavskoye Highway, 5-1