Л

Локализација медија

Локализација медија је језичко и културно прилагођавање садржаја земљи у којој ће се спроводити. Ово је неопходно како би публика једног региона могла правилно да разуме шта је створено у другом региону.